Ben jij geschikt voor permanente make-up?
Doe de QUIZ!

Wetgeving

Permanente make-up wordt beschouwd als tatoeage.

Permanent Mooi (Antwerpen) is als éérste permanente make-upspecialiste geregistreerd volgens de nieuwe wetgeving bij meerdere gezondheidszorginstellingen.

Met de intrede van het KB (Koninklijk Besluit) van 25 november 2005, betreffende de reglementering van tatoeages en piercings, overeenkomstig artikel 14.1 wordt permanente make-up in dit besluit beschouwd als tatoeage. De behandeling van permanente make-up moet worden uitgevoerd in een daarvoor bestemde ruimte.

De nieuwe wetgeving die is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 december, 2005 kun je hier teruglezen: http://www.staatsblad.be/

Permanent Mooi is als éérste permanente make-upspecialiste in de provincie Antwerpen op 28 september 2006 geregistreerd volgens de nieuwe wetgeving met dossiernummer 326 bij:

FOD Volksgezondheid
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Bestuur van het Belgisch Staatsblad

 

 

GGD keuring

GGD keuring. De komende 3 jaar mag ik jullie weer hygiënisch behandelen.